• پنجشنبه 30 فروردين 1397

ساختار اداری پایگاه

فهرست مجموعه و هیئت مدیریتی شهر سوخته  از این قرار است

  • آیت الله عباسعلی سلیمانی: نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان
  • دانیال محبی مولایی نماینده استاندار استان سیستان و بلوچستان
  • رضا احسان فر فعال اقتصادی
  • محمد عمر براهویی معتمد محلی
  • کامبیز مشتتاق گوهری : رئیس اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
  • رضا اصغری
  • روح الله شیرازی : باستان شناس و مدیر مجموعه میراث جهانی شهرسوخته
  • ایرج افشار سیستانی : پژوهشگر
  • سید منصور سید سجادی : باستان شناس و سرپرست کاوشهای شهرسوخته
  •  بهمن کارگری: مدیر موزه های استان