• دوشنبه 29 ارديبهشت 1399

ساختمان شماره 33 در بخش مسکونی شمالی شهرسوخته

ساختمان شماره 33 بنایی بزرگ متعلق به اواخر دوره سوم شهر سوخته و تاریخی حدود 2500 تا 2200 پ.م برای دوره های مختلف ساخت و ساز در این بخش در نظر گرفته شده است. این بنا یک بنای مستقل با اتاقها، حیاط و بخشهای مختلف است که هر بخش کارکرد ویژه ای داشته است. بخش آشپزخانه در سمت شمال، قسمت مخصوص نگهداری دام در بخش جنوبی و اتاقهای مخصوص زندگی که 5 اتاق می باشد در بخش میانی قرار دارد.

عکس هوایی از ساختمان شماره 33 و پلان بنا در دورهه ای مختلف ساخت و ساز