• شنبه 26 بهمن 1398

هفدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران در سال جاری از 29 تا 30 بهمن ماه در سالن همایشهای موزه ملی ایران برگزار می گردد. این گردهمایی سالانه به ارائه دستاوردها و نتایج فعالیتهای میدانی باستان شناسی ایران در سال گذشته می پردازد. ارائه گزارش کاوشهای سال 1397 شهرسوخته  توسط سیدمنصورسیدسجادی و انریکو اسکالونه در روز نخست همایش در ساعت 4 بعدازظهر انجام خواهد گرفت و گزارش کاوش حصار بیرونی قلعه کوه خواجه در سیستان نیز در روز دوم همایش در ساعت 3 بعدازظهر توسط حسین مرادی ارائه خواهد گردید.