گیرولامو فیورنتینو
گیرولامو فیورنتینو
گیاه باستان شناساس و استاد دانشگاه سالنتو
دکترای گیاه باستان شناسی