• جمعه 10 فروردين 1397

کاخ سوخته

این بنا  در بخش شرقی شهر سوخته و در جنوب محله مسکونی شرقی شهر  بنا شده و در حال حاضر از نقطه  نظر آثار معماری حجیم خود بزرگترین بنای موجود در این شهر به شمار می رود. مساحت حالیه آن به 560 متر مربع می رسد، اما وضعیت امروزی آن نشان می دهد که می توانسته حدود  800 متر مربع مساحت داشته باشد. کاخ سوخته دارای 25  اتاق و فضا به اندازه ها و اشکال مختلف است و در قسمت شرقی آن یک مصطبه خشتی وجود دارد. علت نامگذاری  و همچنین متروک شدن آن به خاطر آتش سوزی  مهیبی است که در حدود 3800 سال پیش در آن جا بوقوع پیوسته و از بین برده است. اگر چه آثاری از هر چهار دوره استقرار در این بنا دیده می شود ، اما اغلب آنچه امروزه و در روی سطح تپه باقی مانده مربوط  به دوره چهارم استقرار در شهر سوخته یعنی 2100 تا 1800 سال پیش از میلاد است.  این بنا مانند سایر ساختمانهای شهر سوخته از خشت ساخته شده و دیوار های آن دارای اندود می باشند. آثار تیر های سوخته سقف در بعضی اتاقها نشان می دهند که این  اتاقها مسقف بوده اند ، اگر چه بخش های دیگری نیز وجود دارند که مسقف نبوده اند.  دیوارهای اصلی و حجیم ساختمان با دو تا 5 ردیف خشت بزرگ ساخته شده اند. در ورودی آن احتمالا در ضلع شمالی قرار گرفته بوده که بقایا و آثار آن امروزه موجود نیست.  ساختمان دارای دو رشته پلکان است که به طبقه دوم فرضی بنا  و یا پشت بام منتهی می شده است. مجموعه آثار موجود نشان می دهد که بنای فوق ظاهرا متشکل از مجموعه ای از واحد های مختلفی  بوده  که در عین حال با یکدیگر مرتبط بوده اند. تنها شش اجاق  در فضاهای بدون سقف این بنا  موجود  بوده که به شکل سکوهای مربعی ساخته شده بودند ، اما در یکی از اتاقهای طویل جبهه جنوبی آن یک کوره  به شکل نعل اسب وجود دارد که بخشهائی از سقف گنبدی شکل آن باقی مانده بوده است. وجود چنین ساختمان و بنای بزرگی در دوره چهارم استقرار که دوره آغاز اضمحلال و از بین رفتن شه سوخته بوده پرسش های زیادی را پیش آورده که تا زمان کاوش بخشهای دیگر این قسمت از تپه ها همچنان بی پاسخ باقی می ماند. با وجود بزرگ بودن بنا و دیوار های مستحکم آن ، کاربری همگانی و عام المنفعه آن مشخص و روشن است، اما کمبود اطلاعات و داده های مربوط به آثار منقول بدست آمده از این بنا امکان شناسائی کاربری  اصلی و اولیه آن را  از بین برده است.